top of page
Photo 1.jpg

Het Forfait

 • Ben ik verplicht om mij in te schrijven in het gezondheidscentrum?
  Ja, inschrijven is noodzakelijk. De Wilde Hyacint is een medisch centrum dat werkt met het zogenaamde "forfaitair" betalingssysteem. Wij nemen dan ook geen patiënten in behandeling die niet zijn aangesloten bij ons gezondheidscentrum. Indien u meer informatie wenst over de werking, aarzel dan niet om op het tabblad "het forfait" op de website te klikken.
 • Kan iedereen zich inschrijven?
  Iedereen kan zich inschrijven bij het gezondheidscentrum, ongeacht zijn statuut, op voorwaarde dat hij woonachtig is in Groot Halle.
 • Welke documenten moet ik meebrengen voor de inschrijving?
  2 vignetten van de mutualiteit uw identiteitskaart
 • Hoe kan ik mij uitschrijven?
  U kunt het inschrijvingscontract op elk moment beëindigen door contact op te nemen met het gezondheidscentrum of de mutualiteit, maar de uitschrijving gaat pas in tegen het einde van de maand. Voorbeeld: ik meld me af op 15 januari, de uitschrijving gaat in op 1 februari. In de tussentijd kan ik natuurlijk gewoon doorgaan met de consultaties in het gezondheidscentrum.
 • In geval van verhuizing
  Als u verhuist binnen het gebied van ons gezondheidscentrum, hoeft u ons alleen uw nieuwe adres door te geven. Maar als uw nieuwe woning buiten ons gebied ligt, moet u zich uitschrijven bij ons gezondheidscentrum.
 • Beroepsgeheim
  Alle teamleden zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Dat betekent: alle informatie, alles wat een patiënt deelt met een lid van het team is strikt vertrouwelijk, zelfs met naaste familie. Er mag geen informatie worden doorgegeven aan een andere persoon zonder toestemming van de patiënt. Dit geldt ook voor minderjarigen. Binnen het gezondheidscentrum: we hanteren een gedeeld beroepsgeheim. Indien nodig en alleen in het belang van de patiënt mag informatie tussen verschillende leden van het team worden uitgewisseld. Het medisch dossier is uniek en wordt onder dezelfde voorwaarden gedeeld door het team. Alle informatie die een patiënt vertrouwelijk wil houden tegenover een lid van het team kan hierom vragen en wij zullen dit respecteren.
bottom of page